Dostępność cyfrowa
WCAG 2.1

Wszystkie serwisy internetowe administracji publicznej muszą być zgodne z międzynarodowym standardem WCAG 2.1. Obowiązkiem instytucji publicznych (ministerstw, urzędów i samorządów, szkół i uczelni, szpitali, internetowych usług dla obywateli) jest dostosowanie witryn internetowych i aplikacji do osób z niepełnosprawnością.
Posiadamy doświadczenie w tworzeniu serwisów spełniających standardy WCAG 2.1 dla osób z niepełnosprawnościami i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Przeprowadziliśmy ponad 300 audytów stron internetowych podmiotów publicznych.
Jako Partner projektu realizowanego na zlecenie Komendy Głównej Policji byliśmy odpowiedzialni za wytworzenie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 (euslugi.policja.pl oraz childalert.pl), dodatkowo potwierdzonych audytami zewnętrznych ekspertów z udziałem osób niepełnosprawnych.

Tworzenie i dostosowywanie
stron www WCAG 2.1

Dostępność strony internetowej i jej zgodność ze standardem WCAG 2.1 to nie tylko fundamentalny warunek stawiany podmiotom publicznym, ale także gwarancja, że jej treść będzie bardziej przejrzysta i zrozumiała dla znacznie szerszego grona osób. Wspieramy w całym procesie tworzenia i utrzymania dostępnych witryn internetowych – od projektowania, poprzez realizację, szkolenia z obsługi po nadzór nad wprowadzaniem zmian. Realizujemy również strony BIP.

Proces tworzenia dostępnej strony:

 • Ustalamy architekturę witryny internetowej.
 • Przedstawiamy projekt graficzny do akceptacji.
 • Realizujemy projekt w nowoczesnych standardach programistycznych.
 • Spełniamy warunki stawiane przez standard WCAG 2.1 na poziomie AA. Na specjalne zamówienie – spełnienie kryteriów WCAG 2.1 AAA.
 • Wdrażamy witryny typu Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).
 • Witrynę przygotowujemy w oparciu o wybrany system CMS – system zarządzania treścią.
 • Sporządzamy deklarację dostępności.
 • Szkolimy z obsługi witryny i redagowania treści.

Proces dostosowania strony:

 • Wstępnie audytujemy witrynę – sprawdzamy niezgodności z WCAG 2.1.
 • Sporządzamy raport wstępny, wskazujący problemy z dostępnością.
 • Eliminujemy znalezione błędy.
 • Dodajemy elementy wspomagające dostępność.
 • Na zamówienie – rozbudowujemy funkcjonalności witryny.

Po zakończeniu pracy, witryna będzie spełniała wymagania standardu WCAG 2.1, co najmniej na poziomie AA oraz będzie posiadała deklarację dostępności. Naszą ofertę dobieramy indywidualnie pod potrzeby Klienta i na tej podstawie przygotowujemy wycenę.

Opinie klientów:

Podczas tworzenia nowej strony internetowej firma zaproponowała liczne ciekawe rozwiązania graficzne i techniczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu współpracy, sprawności działania oraz dobrej komunikacji z pracownikami firmy T‌–Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Polecamy firmę T–Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę stron internetowych z dużym doświadczeniem i ciekawymi pomysłami.
Anna Żółtowska
Dział Marketingu i ds. Public Relations
WOMP-ZCLiP w Szczecinie

Audyty dostępności
stron internetowych
WCAG 2.1

W ramach audytu dostępności przeprowadzamy badanie zgodności strony WWW z kryteriami określonymi w standardzie WCAG 2.1 na poziomach A i AA.

Podczas przeprowadzania audytu strony internetowej, sprawdzamy wszystkie kryteria sukcesu zgodności z WCAG 2.1 na poziomie AA (lub dodatkowo AAA). Ze względu na złożoność, ale i powtarzalność elementów, występujących w serwisach internetowych, do audytu wybieramy najistotniejsze podstrony, co pozwala w znaczącym stopniu wskazać i później wyeliminować ewentualne braki dostępności w całym serwisie.

Rodzaje audytów

 •  audyt zautomatyzowany, wykonywany w oparciu o szereg narzędzi sprawdzających m.in. poprawność kodu witryny, kontrast kolorystyczny
  + interpretacja wyników przez eksperta ds. dostępności;
 • badanie zautomatyzowane + manualne,
  wykonywane w oparciu o narzędzia sprawdzające poprawność kodu witryny (wraz z interpretacją) oraz przez specjalistę ds. dostępności, wykonującego określone, charakterystyczne dla serwisu, zadania;
 •  badanie zautomatyzowane + manualne + testowanie przez osoby niepełnosprawne.

Wynikiem badania jest raport zawierający wszystkie błędy, wskazania w jakich elementach występują oraz sugestie dotyczące naprawy tych błędów.

Redagowanie dostępnej
cyfrowo treści,
dokumentów
i multimediów

Dostosowanie tekstu pod kątem osób z niepełnosprawnościami jest jednym z fundamentów dostępności cyfrowej. Wiele pojęć czy instrukcji powszechnie używanych w języku potocznym, a nawet urzędowym, posiada formę, która może być niezrozumiała – a niekiedy wręcz nietaktowna – dla osób niepełnosprawnych. Warto zadbać o uniwersalność i neutralność stosowanych pojęć i zwrotów oraz poprawne wdrożenie języka treści w witrynie.

Zakres usług:

 • Sprawdzamy ustawienia języka i poprawność wymowy treści witryny w programach nagłaśniających.
 • Oferujemy korektę tekstu pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • Przeprowadzamy badanie zrozumiałości tekstu.
 • Poprawiamy formatowanie tekstu w dokumentach (zastosowanie nagłówków, stylów akapitowych i znakowych).
 • Sprawdzimy wielkość i kontrast kolorystyczny tekstu.
 • Uzupełnimy grafiki o alternatywne opisy.
 • Odpowiednio sformatujemy hiperłącza.
 • Poprawimy opisy formularzy.
 • Dodamy napisy do filmów.

Nieodłączną częścią większości serwisów internetowych są dokumenty do pobrania. Również w tych dokumentach należy zadbać o dostępność cyfrową. Witryna internetowa zawierająca pliki do pobrania nie spełniające dobrych praktyk dostępności nie może być określona jako strona dostępna dla niepełnosprawnych.

Szkolenie „Dostępne witryny internetowe”

Celem szkolenia jest poznanie pojęć związanych z dostępnością stron internetowych i zapoznanie ze standardem WCAG 2.1 (i określonymi poziomami dostępności). Przedstawione zostaną także sposoby korzystania z witryn internetowych przez osoby niepełnosprawne oraz bariery, które mogą wówczas napotkać. Omawiamy również dobre praktyki dostępności.

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich osób związanych z dostępnością cyfrową, przede wszystkim do pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, ale także dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i funkcjonowanie serwisów internetowych (programistów, administratorów, copywriterów, redaktorów, marketerów).

Techniczna wiedza z tworzenia stron www ani znajomość WCAG nie jest wymagana.

Omawiane zagadnienia:

 • Omówienie standardu WCAG 2.1 i poziomów dostępności (A, AA, AAA).
 • Zapoznanie z aktami prawnymi, ich głównymi postanowieniami oraz co z nich wynika.
 • Osoby niepełnosprawne – omówienie jak korzystają z Internetu, jakie mają z tym związane potrzeby, jakie problemy mogą napotkać.
 • Wykluczenie cyfrowe – czynniki miękkie i twarde.
 • Poprawność i semantyka kodu witryny.
 • Obsługa wyłącznie za pomocą klawiatury.
 • Wykorzystanie programów nagłaśniających do odczytu treści.
 • Formatowanie tekstu.
 • Treści alternatywne dla obrazów, wideo i dźwięku.
 • Nawigacja i okruszki.
 • Linki.
 • Dostępne tabele.
 • Znaczniki ARIA.
 • Kontrast kolorystyczny i alternatywne warianty kolorystyczne.
 • Formularze i zabezpieczanie za pomocą mechanizmów CAPTCHA.
 • Dostępne dokumenty DOC i PDF.
 • Zasady ukrywanie elementów z zachowaniem zasad dostępności cyfrowej.

Opinie klientów:

Bardzo pozytywnie oceniam szkolenie z dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG 2.1. Dostępność cyfrowa jest dla mnie jako pracownika Urzędu Miasta bardzo istotna, dokładam wszelkich starań, żeby korzystanie ze strony www nie tylko było możliwe, ale także komfortowe. Już po szkoleniu dostałam informację od osoby niewidomej, że jeden z załączników zamieszczonych na stronie jest wadliwy. Czytnik zawieszał się w jednym miejscu i niemożliwe było odczytanie dalszej części dokumentu. Dzięki szkoleniu nie miałam najmniejszego problemu z poprawieniem informacji w taki sposób, żeby była w pełni dostępna – co zresztą zostało potwierdzone przez mieszkańca, który napisał do nas e-maila. Bardzo dziękuję za tak przystępnie i profesjonalnie przekazaną wiedzę – na pewno ją wykorzystam w moich dalszych działaniach.
Natalia Zakrzewska Urząd Miasta Kobyłka