Zarządzanie projektami
Inny wymiar organizacji pracy.

Nowe możliwości dzięki aplikacji Zarządzanie Projektami w HCL Connections

Powiązane zadania

Stwórz w prosty sposób sieć
powiązanych zadań projektu

Zarządzanie zasobami

Sprawnie kieruj zasobami
swojej organizacji

Integracja z HCL Connections

Możliwość podglądu projektów jako
działań w społeczności HCL Connections

Intuicyjne zarządzanie projektami i zadaniami

Zarządzanie projektami

Szybkie i zrozumiałe planowanie projektu jest gwarancją jego sukcesu. Aplikacja Zarządzanie Projektami pozwala na gromadzenie informacji o zespole projektowym, realizowanym projekcie oraz wykonywanych w jego ramach zadaniach. Daje możliwość łatwej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu i śledzenia postępów prac.

Projekty i zadania

Definiowanie projektu wraz ze stopniową dekompozycją na szczególne zadania umożliwia kontrolę nad dostępem do tworzonych dokumentów. Lista zadań przydzielonych dla zalogowanego użytkownika przedstawiona jest w prostym widoku graficznym lub tabelarycznym z podziałem na zadania do wykonania, zagrożone, po terminie lub zakończone.

Monitorowanie

Aplikacja umożliwia monitorowanie projektów i realizowanych zadań. Pozwala w szybki sposób śledzić postępy prac, wyłapywać ewentualne zagrożenia i nieterminowość. Kolorowe, półkoliste wykresy zadań zakończonych, do wykonania, zagrożonych i po terminie mogą również służyć jako raport efektywnościowy dla Klienta lub wewnątrz zespołu.

Zarządzanie szablonami

Tworząc nowy projekt, możesz wytworzyć go od zera lub skorzystać z zdefiniowanych wcześniej szablonów. Funkcja ta pozwala planować projekty szybciej i efektywniej, w oparciu o projekty już zrealizowane. Po utworzeniu projektu z szablonu wystarczy tylko zmiana daty rozpoczęcia, a zakres czasu poszczególnych zadań wypełni się automatycznie na podstawie ich czasu trwania.

Synchronizacja z HCL Connections

Wszystkie informacje związane z realizowanym projektem mogą być gromadzone w społecznościach HCL Connections. Mechanizm synchronizacji danych pomiędzy działaniami i czynnościami do wykonania w IBM Connections, a projektami aplikacji i tworzonymi w ich obrębie zadaniami, znacznie rozszerza funkcjonalność oprogramowania.

Jesteś managerem lub członkiem zespołu?

Z nami zyskujesz:

  • Intuicyjny system zarządzania projektami i zadaniami
  • Sprawny proces śledzenia postępów w projekcie i realizacji zadań
  • Śledzenie obciążenia zarówno zasobów ludzkich, jak i innych zasobów organizacji
  • Sprawne szacowanie czasu koniecznego na realizację poszczególnych zadań
  • Szybki dostęp do informacji o złożoności wykonywanych zadań
  • Lokalizacja informacji o realizowanych projektach i zadaniach w jednym, centralnym miejscu
  • Graficzna analiza efektywności wykonywania zadań przez pracowników