Wykresy Gantta
Prosty sposób śledzenia postępów wykonywanych czynności.

Wykorzystujesz HCL Connections? Wydajniej zarządzaj projektami dzięki aplikacji Wykresy Gantta

Czynność krytyczna

Wyznacz ścieżkę krytyczną wykorzystując zadania krytyczne

Linia czasu

Umieść zadania na linii czasu i kontroluj przebieg prac

Kamień milowy

Znajdź kluczowe zadania w realizacji projektu

Zarządzaj działaniami i zespołem wykonawczym

Wykres Gantta

Wykres Gantta w HCL Connections pozwala na graficzne przedstawienie wszystkich zadań projektowych na linii czasu. Aplikacja umożliwia szybkie i intuicyjne tworzenie zadań, określanie priorytetów i przypisywanie do nich użytkowników. Wykres Gantta pozwala prezentować cykl życia produktu i wydajnie zarządzać projektami angażując pracowników.

Wykres zasobów ludzkich

Graficzna prezentacja zadań aktualnie otwartego działania, w podziale na poszczególnych użytkowników pozwala na sprawdzenie obciążenia zasobów ludzkich. Lista zadań wykonanych terminowo lub w określonym czasie pozwala na sprawdzenie efektywności pracy pracownika.

Zarządzanie z poziomu wykresu

Aplikacja pozwala na zarządzanie czynnościami bezpośrednio z poziomu wykresu Gantta czy zasobów ludzkich. Umożliwia edycję zadań, powiadamianie wybranych pracowników lub umieszczanie komentarzy. HCL Connection staje się jeszcze bardziej użytecznym i przyjaznym oprogramowaniem.

Jesteś managerem lub członkiem zespołu?

Z nami zyskujesz:

  • Sprawny proces śledzenia postępów i realizacji działań
  • Śledzenie wykorzystania zasobów ludzkich
  • Sprawne szacowanie czasu koniecznego na realizację poszczególnych zadań
  • Szybki dostęp do informacji o złożoności wykonywanych działań
  • Intuicyjne oprogramowanie do wspomagania pracy zespołowej w firmie